Kontrollera din Hastighet

Kontrollera din Hastighet

Snabba upp din hastighet på ditt bredband

Kontrollera så att ditt ADSL-modem verkligen sitter inkopplat i första telejacket och att detta jack är seriekopplat (inte parallellkopplat). Se även till att alla skarvsladdar etc. är bortkopplade.