Kategori: Adsl Bredband

TG 799 – Thomson Gateway 799


Thomson Gateway TG 799v2 används av Telia för både bredband via fiber och bredband via ADSL. Gatewayen är från start redan förprogrammerad med en brandvägg och hade tidigare namnet Telia smart. Telia satsar på att ge support på sin egen router vilket gör att du slipper vända dig till någon annan leverantör än Telia för

Nybeställning av ADSL


Innan man beställer ADSL finns det en del saker som är intressanta att få svar på. Detta för att underlätta vilken hastighet och vilken Ineternetleverantör man skall välja. Här följer en steg för steg guide som kan hjälpa till en bra bit på vägen. steg 1 * Hitta en leverantör. Leta upp vilka Internet leverantörer

Vanliga fel på ADSL


Här kan du läsa om vanliga fel gällande i din ADSL anslutning. Vi listar de vanligaste felen och lösningarna. Tänk på att dra ut modemet när det åskar. Felkopplade Telefonjack. Modemets splitter (Teleplugg) skall kopplas till det första inkommande telefonjacket där du bor. Alltså det telefonjack som bryter resterande telefonjack. Det skall sitta först i

Kontrollera din Hastighet


Snabba upp din hastighet på ditt bredband Kontrollera så att ditt ADSL-modem verkligen sitter inkopplat i första telejacket och att detta jack är seriekopplat (inte parallellkopplat). Se även till att alla skarvsladdar etc. är bortkopplade. Virus påverkar din hastighet till Internet Viruskontrollera din dator med jämna mellanrum eftersom en del virus är bandbreddskrävande och påverkar

Hitta första jacket


Vanligtvis sitter första jacket närmast ytterdörren i en lägenhet och i villa sitter det vanligtvis på entréplan. Börja med att koppla en telefon till det jack du tror är första jacket. Ring sedan upp en bekant och be honom eller henne vänta. Koppla sedan in en annan telefon på det jack du tror är andra

Konfiguera IP-Protokoll


Här hittar du fram till IP-protokollet i de olika operativsystemen. Windows 95/98/ME 1 Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nätverk 2 Markera ”TCP/IP” och klicka pÃ¥ ”Egenskaper” 3 Under fliken ”IP-adress” välj ”erhÃ¥ll IP-adress automatiskt/ange följande IP-adress” 4 Starta om datorn. Windows 2000 1 Välj Start > Inställningar > Nätverks – och fjärranslutningar. 2

Installera ADSL bredband


Installation av ADSL bredband Det är viktigt att ADSL är inkopplat i det första inkommande jacket i bostaden. Detta jacket måste också vara seriekopplat för att det skall fungera utan problem. I första jacket kopplas ADSL splitter in som medföljer ditt ADSL modem. Denna skall sitta först i första jacket. Från splitter kopplas en modularsladd,

ADSL Bredband


ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line är bredband via svenska telenätet. Asymemetric betyder att det är snabbare nedströms än vad det är uppströms. Det finns en standard som gör det möjligt att få lite snabbare hastighet uppströms som heter Annex M. I Sverige finns det ett par nätleverantörer vilka bl är Skanova, Teracom och TDC. För