Kategori: Stadsnät

TG 799 – Thomson Gateway 799


Thomson Gateway TG 799v2 används av Telia för både bredband via fiber och bredband via ADSL. Gatewayen är från start redan förprogrammerad med en brandvägg och hade tidigare namnet Telia smart. Telia satsar på att ge support på sin egen router vilket gör att du slipper vända dig till någon annan leverantör än Telia för

Har du bredband via ditt stadsnät? Dags att kolla kostnaderna!


Många kunder till tjänsteleverantörerna i stadsnäten är väldigt trogna kunder. Men har du haft samma leverantör under en längre tid kan det vara värt att kolla över priserna som du betalar idag. Många som vi har pratat med har kunnat sänka sina kostnader upp till 100kr per månad genom att byta leverantör. Det är väldigt

Framtidens Bredband i Göteborg


I bostadsföretagen som ingår i Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg har tecknat avtal med ITUX Communication AB som kommuniktaionsoperatör, det är den nu största enskilda upphandlingen av öppna bredbandsnät/öppna stadsnät. Avtalen innebär att ca 70 000 hushåll. Dessa 70 000 skall ha tillgång till det öppna nätet redan 2012. Via framtidens bredband kan hyresgästerna välja

Bredbandsbolaget slutar leverera tjänster i Sundbyberg


I måndags 2011-05-09 släcktes lyset för ca 3000 kunder i Sundbyberg som tidigare haft Bredbandsbolaget som leverantör av TV, internet och telefoni. Bredbandsbolaget ville inte längre leverera tjänster i Sunbyberg via det öppna nätet då Bredbandsbolagets avtal löpte ut bostadsbolaget Förvaltaren. Nu tvingas kunderna att byta till andra tjänsteleverantörer, närmre 14 stycken finns de som