Thomson Gateway TG787

Thomson Gateway TG787

Thomson TG787 är en ADSL2 plus gateway vilket innebär att det är ett modem med inbyggd routerfunktion. TG787 har även en VoIP funktion inbyggd, detta medför att du kan använda din IP-telefoni från den tjänsteleverantören du har i TG787.

Tg787

Ställ in VoIP / IP-telefoni i TG7877

För att ställa in IP-telefoni i TG787 behöver du ta reda på dina sip-inställningar. Du kan ringa din IP-telefoni leverantör och få dem. Gör följande när du fått fram dessa.

1. Logga in på TG787 genom att ange 192.168.1.254 i adressfältet i tex Internet Explorer. Du kan också logga in genom DNS namnet; http://dsldevice.lan
2. För att starta easy set up för IP telefoni klickar du på Thomson Gateway i vänstermenyn
följande skall visas
Thomson TG787
3. Klicka på setup under pick a task
4. Wizarden startar i ett popup fönster där du ställer in Internetanslutning samt sip inställningarna. För voip skall "Voice Router" användas Detta skall dina leverantörer ge dig tillgång till.

Aktivera VoIP Tjänsten

Det kan vara så att VoIP tjänsten inte är aktiverad när du får hem din TG787. Gör följande för att aktivera VoIP tjänsten.